{application_name}

Stichting Riskplaza

Onafhankelijk toezicht.

De nieuwe organisatie Riskplaza bestaat per 1 januari 2014 uit een onafhankelijke stichting (Stichting Riskplaza). In Stichting Riskplaza vinden de overleggen plaats tussen deskundigen en belangenbehartigers van de verschillende sectoren uit de voedingsindustrie en de certificerende instellingen. In periodiek overleg komen deze deskundigen tot een zogenaamde ‘gezamelijke waarheid’ m.b.t. het benoemen en borgen van grondstofrisico’s. Zij bepalen hiermee direct en exclusief wat er in de database wordt gezet en tevens bepalen zij de inhoud van het auditreglement voor de Audit+-norm. Via een onafhankelijke systeemdeskundige houdt de Stichting toezicht op de kwaliteit van de audits van de certificerende instellingen. Het bestuur van de Stichting bestaat uit 4 personen en is samengesteld uit vertegenwoordigers van Riskplaza zelf, de CI’s, de sectoren en een onafhankelijke derde. Het bestuur is in september 2014 officieel geïnstalleerd. Naast het bestuur is er een Raad van Sectoren ingesteld als speciaal overleg- en adviesorgaan aan het bestuur. In deze Raad zijn o.a. de aangesloten sectoren vertegenwoordigd.

Riskplaza is oorspronkelijk een initiatief vanuit de bakkerijketen. Er was een behoefte aan meer informatie over mogelijke gevaren van bakkerij-ingredienten en maatregelen die kunnen worden genomen om deze gevaren te beheersen. Deze informatie is verzameld in Riskplaza Europe. Ondertussen hebben naast de bakkerijketen nog diversen andere organisaties zich aangesloten bij Riskplaza en is de Europe databank met ingredienten verder uitgebreid.

 

Welke sectoren zich inmiddels hebben aangesloten bij Riskplaza Europe staat vermeld bij Aangesloten sectoren.

 

De Riskplaza Europe databank geeft informatie over welke mogelijke gevaren in diverse grondstoffen aangetroffen kunnen worden en deze informatie kunt u gebruiken om uw risicoanalyse goed op te zetten. Deze informatie is toegankelijk, zodra het bedrijf een abonnement heeft afgesloten (kosten zijn € 750,- excl. BTW voor 12 maanden voor bedrijven in Nederland gevestigd). Voor bedrijven buiten Nederland bedraagt dit abonnement €2124,-).

Het abonnement geeft recht op 1 inlogaccount gedurende 12 maanden. Dit account kan door 1 gebruiker tegelijk worden gebruikt. Een abonnement op de Riskplaza Europe databank wordt altijd afgesloten voor 1 unieke gebruiker. Wilt u uw abonnement uitbreiden met extra inlogaccounts, dan kosten deze € 208,- excl. BTW per stuk per 12 maanden. Er bestaat ook de mogelijkheid om een multi-user abonnement af te sluiten. Hiervan zijn de kosten € 2125,- excl. BTW gedurende 12 maanden. Er kunnen dan tot een maximum van 20 inlogaccounts worden aangevraagd, die elk door 1 gebruiker tegelijk kan worden gebruikt.

De inhoud van de databank wordt vastgesteld door experts vanuit de diverse branches. Daarmee vormt Riskplaza Europe een gezamenlijke waarheid en is het een door de overheid erkend ketengarantiesysteem. In de factsheets over de gevaren staat naast een algemene beschrijving ook vermeld welke normen eventueel van toepassing zijn (EU, Codex, nationale wetgeving) en welke ernstcategorie hieraan gekoppeld is. Om een idee te krijgen hoe dit eruit ziet, kunt u naar de demoversie gaan van Riskplaza Europe.

 

Op het moment dat u besluit om op te gaan voor de Riskplaza audit+ is het reglement beschikbaar, waarin de afspraken/criteria zijn vastgelegd. De kosten voor de audit zijn € 300,= excl. BTW voor de Stichting Riskplaza plus de kosten voor de audittijd die een certificerende instelling nodig heeft (het bedrijf is ook verplicht om een abonnement te hebben). Deze audittijd is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid ingrediënten en het aantal leveranciers. Dit zal worden besproken met één van de certificerende instellingen, die aangesloten is bij Riskplaza (ISACert, Lloyd's of SGS).

 

Tijdsbesteding initiële audit

Een initiële Riskplaza-audit+ vraagt zowel op locatie als in voorbereiding en rapportage meer tijd dan de controle-audit. De bepaling van de werkelijke tijdsbesteding voor zowel initiële als controle-audit is echter te allen tijde de verantwoordelijkheid van de CI.
De initiële Riskplaza-audit+ bestaat uit twee fases. Fase 1 heeft tot doel de voorbereiding van het bedrijf op de Riskplaza-audit+ te beoordelen.

 

Voor Fase 1 en Fase 2 is de volgende minimale audittijd vastgesteld;

  • Fase 1-audit: 4 uur;
  • Fase 2-audit waarbij de audittijd wordt bepaald door het aantal gevaren (reëel + niet-reëel):

 

 

A: < 10 gevaren in ingrediënten: 2x4 uur (4 uur audittijd, 4 uur rapportage);
B: Tussen de 10 en 20 gevaren in ingrediënten: 2 x 8 uur;
C: > 20 gevaren in ingrediënten: 2 x 12 uur.