{application_name}

Riskplaza Europe biedt duidelijkheid!

Door werk uit handen te nemen bij de borging van voedselveiligheid van ingrediënten.

Het doel van Riskplaza Europe

Doel van Riskplaza Europe is om het bedrijfsleven werk uit handen te nemen bij de borging van voedselveiligheid van ingrediënten. Dit gebeurt door:

Duidelijkheid

Duidelijkheid
De levensmiddelenketen eenvoudig en transparant inzicht te geven in de gevaren die zich in ingrediënten kunnen voordoen

Beheersing

Beheersing
Inzicht te geven in de beheersing van deze gevaren.

Controle

Controle
De controle op de borging van voedselveiligheid op een hoger niveau te brengen.

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid
Riskplaza Europe is een databank met informatie over de voedselveiligheid van ingrediënten, hieraan gekoppeld is het Riskplaza-audit+-systeem.

Welke informatie geeft Riskplaza Europe?

Riskplaza Europe is een databank met informatie over de voedselveiligheid van ingrediënten. Riskplaza Europe herbergt informatie over de gevaren die aan ingrediënten kunnen kleven en de beheersmaatregelen die genomen kunnen worden om deze gevaren te beheersen.
Riskplaza Europe en de hierin opgenomen informatie is toegankelijk voor de levensmiddelenketen, de overheid en de bij het Riskplaza-audit+-systeem betrokken instanties. Stichting Riskplaza zorgt er met deskundigen uit de aangesloten sectoren en certificerende instellingen voor dat Riskplaza Europe de meest actuele informatie bevat. Vindt er een inhoudelijke wijziging plaats in Riskplaza Europe, dan stelt de stichting de Riskplaza-deelnemers hiervan via een nieuwsbrief op de hoogte. Hoewel Stichting Riskplaza er alles aan doet om de inhoud van de databank volledig en actueel te houden, kan ze echter niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud van Riskplaza Europe.
Riskplaza Europe bevat informatie over Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, voor meer info zie www.row-minvws.nl.

Is Riskplaza Europe gereed?

Ja, Riskplaza Europe is gereed, maar is tegelijkertijd ook nooit af. De wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid van ingrediënten wijzigt immers voortdurend. Stichting Riskplaza volgt deze wijzigingen nauwlettend en zorgt ervoor dat deze wijzigingen in de database worden doorgevoerd.

Wat is de rol van Stichting Riskplaza?

Stichting Riskplaza is en overlegplatform en expertisecentrum voor de gehele Nederlandse voedingsindustrie. De Stichting is neutraal en dient dan ook het belang van de gehele keten. Stichting Riskplaza zorgt voor actuele en objectieve informatievoorziening en stelt deze ter beschikking in een database.